Mám ráda tichá místa

6O9A5188_BW_800

Mám ráda tichá místa,

plná vzpomínek,

mám ráda místa, kde se zastavil čas

na kus řeči,

šeptá do pavučin příběh,

který se možná ani nestal,

napjatě poslouchám,

nevnímám chlad,

jenž mě zvolna pohlcuje,

vroucně si přeji,

aby dobře skončil,

aby příběh ten se odehrál

v čase, který mu byl určen,

chvějící se rukou

blížím se k víku truhličky,

ale neotevřu ji,

není mou úlohou setřít její prach,

odhalit tajemství,

která zná jen potulný básník čas,

ach ano,

čas je dobrý vypravěč…