Fotka na prodej

Fotka na prodej_IMG_2992_BW_30Ticho rve srdce na kusy,

ač křičíš, nevyjde hláska,

marné jsou další pokusy,

pomalu umírá láska..

Snad proto dál visíš v rámu,

na který den po dni sedá prach,

skrýváš se v potemnělém krámu,

ze změny, cizí a náhlé, máš strach..